Lumina Learning

Nevíte, jak vyřešit nějaký problém nebo životní křižovatku? Nejste si jisti, jestli v práci využíváte svůj potenciál na maximum? Rádi byste zjistili, jak fungovat lépe? Vedu jak individuální vizualizaci osobnosti, tak týmová kola. Lumina vede k pochopení sebe sama, pochopení ostatních a adaptaci na různé situace.

Jak mé workshopy fungují nejlépe vyjádří ti, kteří se jich účastnili. Přečtěte si 130+ referencí na mém LinkedIn profilu nebo se podívejte na 40 zajímavých videoreferencí na mém YouTube kanále.

Individuální koučink (s profilem)

Soukromý i firemní, Počet osob 1, realizovatelné jak v českém, tak anglickém jazyce pouze online (Zoom), cena 25 000 Kč (včetně DPH)

1. fáze: Příprava před koučinky

Telefonicky: 15 min/os

2. fáze: Vyplnění Lumina dotazníku

Písemně: 30 – 60 min/os

3. fáze: Individuální koučinky (3x – 4x)

Online: 90 – 120 min/os

4. fáze: Follow-upy (3x – 4x)

Písemně: 30 min/os

5. fáze: Kontrola plnění akčního plánu

Online: 30 min/os

1. fáze: Příprava před koučinky

S klientem si zavolám a já si jej následně vyzpovídám ohledně všeho, co jej trápí a co by rád rozklíčoval / zlepšil / nastartoval / ujasnil si. Budu tak vědět, jak náš osobnostní koučink hned od začátku směřovat.

2. fáze: Vyplnění Lumina dotazníku

Po telefonátu zašlu klientovi email s odkazem na dotazník Lumina Learning a všechny doprovodné instrukce. Dotazník obsahuje 144 speciálně vybraných tvrzení s hodnotící škálou od „zcela nesouhlasím“ po „zcela souhlasím“. Po vyplnění se automaticky vygeneruje jeho unikátní 36 stránkový profil komplexně mapující jeho osobnost. S profilem probíhá seznámení na prvním sezení..

3. fáze: Individuální koučinky (3x – 4x)

Během koučinků klient maká, pitvá se v sobě, hledá se a znovu nachází, postupně tak mění přístup k sobě a ke svému okolí. Společně interpretujeme výsledky, grafy a čísla v profilu a zasazujeme vše do reálného života. Poslední koučink je pak o konkrétní strategii a akčních krocích v rámci tématu, který Vás trápí nejvíce.

4. fáze: Follow-upy

Po 1. koučinku založím klientovu soukromou složku na Google discu, kde ihned dostane svůj profil, úkoly na míru a přístup k materiálům z různých oblastí, které mu pomohou na jeho cestě za lepším JÁ. Po každém koučinku získává nové a nové dokumenty a výzvy.

5.fáze: Kontrola plnění akčního plánu

Cca měsíc po posledním koučinku se opět online sejdeme na 30 minut, zvalidujeme progress a stanovíme si navazující SMART cíl do dalšího období.

1. Nejsem si jistý, jestli má práce naplňuje 100% můj potenciál.
2. K jaké práci mám vlohy? V čem bych byl doopravdy dobrý?
3. Mám problém lidem říkat „ne“, hrnou se na mě jen samé povinnosti.
4. S určitými lidmi se nedokáži domluvit, už nevím, co mám dělat (partner, rodina, kolegové, šéf).
5. Na schůzkách skoro nemluvím, držím ze zpět, bojím se, že řeknu něco hloupého.
6. Jsem výbušný, často mě něco/někdo rozčílí, jednám impulzivně.
7. Nejsem schopný si udržet work-life balance, jsem přepracovaný.
8. Mám špatný time-management, neumím efektivně priorizovat a delegovat.
9. a další, které s klientem rozklíčujeme…

Půldenní workshop (bez profilů)

Firemní, Počet osob max. 15, realizovatelné jak v českém, tak anglickém jazyce s možností osobně (v místě vaší firmy) nebo online (Zoom)

1. fáze: Příprava před koučinky

Písemně: 15 min/os

2 fáze: Vyplnění Lumina dotazníku

Písemně: 30 – 60 min/os

3. fáze: Individuální koučinky (3x – 4x)

Písemně: 90 – 120 min/os

4. fáze: Follow-upy (3x – 4x)

Písemně: 30 min/os

5. fáze: Kontrola plnění akčního plánu

Online: 30 min/os

1. fáze: Příprava před koučinky

S klientem si zavolám a já si jej následně vyzpovídám ohledně všeho, co jej trápí a co by rád rozklíčoval / zlepšil / nastartoval / ujasnil si. Budu tak vědět, jak náš osobnostní koučink hned od začátku směřovat.

2. fáze: Vyplnění Lumina dotazníku

Po telefonátu zašlu klientovi email s odkazem na dotazník Lumina Learning a všechny doprovodné instrukce. Dotazník obsahuje 144 speciálně vybraných tvrzení s hodnotící škálou od „zcela nesouhlasím“ po „zcela souhlasím“. Po vyplnění se automaticky vygeneruje jeho unikátní 36 stránkový profil komplexně mapující jeho osobnost. S profilem probíhá seznámení na prvním sezení..

3. fáze: Individuální koučinky (3x – 4x)

Během koučinků klient maká, pitvá se v sobě, hledá se a znovu nachází, postupně tak mění přístup k sobě a ke svému okolí. Společně interpretujeme výsledky, grafy a čísla v profilu a zasazujeme vše do reálného života. Poslední koučink je pak o konkrétní strategii a akčních krocích v rámci tématu, který Vás trápí nejvíce.

4. fáze: Follow-upy

Po 1. koučinku založím klientovu soukromou složku na Google discu, kde ihned dostane svůj profil, úkoly na míru a přístup k materiálům z různých oblastí, které mu pomohou na jeho cestě za lepším JÁ. Po každém koučinku získává nové a nové dokumenty a výzvy.

5. fáze: Kontrola plnění akčního plánu

Cca měsíc po posledním koučinku se opět online sejdeme na 30 minut, zvalidujeme progress a stanovíme si navazující SMART cíl do dalšího období.

  1. Nejsem si jistý, jestli má práce naplňuje 100% můj potenciál.
  2. K jaké práci mám vlohy? V čem bych byl doopravdy dobrý?
  3. Mám problém lidem říkat „ne“, hrnou se na mě jen samé povinnosti.
  4. S určitými lidmi se nedokáži domluvit, už nevím, co mám dělat (partner, rodina, kolegové, šéf).
  5. Na schůzkách skoro nemluvím, držím ze zpět, bojím se, že řeknu něco hloupého.
  6. Jsem výbušný, často mě něco/někdo rozčílí, jednám impulzivně.
  7. Nejsem schopný si udržet work-life balance, jsem přepracovaný.
  8. Mám špatný time-management, neumím efektivně priorizovat a delegovat.
  9. a další, které s klientem rozklíčujeme…

Jednodenní workshop (s profily)

Firemní, Počet osob max. 10, realizovatelné jak v českém, tak anglickém jazyce s možností osobně (v místě vaší firmy) nebo online (Zoom)

1. fáze: Příprava před workshopem

Online: 10 min/os

2. fáze: Vyplnění Lumina dotazníku

Písemně: 30 – 60 min/os

3. fáze: Workshop

Živě: 09:00 – 17:00 nebo online: 2x půlden 09:00 – 12:30

4. fáze: Follow-up

Písemně: 30 min/os

1. fáze: Příprava před workshopem

Každý účastník přichází na workshop s jinými očekáváními a jinými obavami. Asi 2 týdny před workshopem vedu se všemi 10minutový individuální online call s kamerou, na jehož základě jsem schopna určit, na čem bude potřeba s daným týmem pracovat. Zároveň zde každého seznámím se záměrem školení a očekávanými výsledky.

2. fáze: Vyplnění Lumina dotazníku

Zhruba týden před workshopem zasílám na všechny email s odkazem na dotazník Lumina Learning, obsahující 144 tvrzení, ke kterým se každý účastník bude vyjadřovat na škále od „zcela nesouhlasím“ po „zcela souhlasím“. Každý portrét následně vyexportuji a připravím na workshop, kde jej každý dostane do svých rukou.

3. fáze: Workshop

První den dopoledne obecně probíhá seznámení s principy, kvalitamy a aspekty Lumina Learning, s tréninkem ve skupinách, odpoledne přicházejí na řadu práce s profily.

1. Úvod: Představení (interaktivní karty), agenda, cíl workshopu
2. 24 Lumina kvalit: Vysvětlení charakteristik s jasnými příklady, 24 stylů komunikace a jejich projevy ve verbální a neverbální interakci v sociální interakci. Projevy a dopady při efektivním a přehnaném využívání, síla jednotlivých preferencí v týmu. Vše postaveno na skupinových a týmových cvičení.
3. Lumina portrét: Týmový koučink
4. Sebereflexe: Jak mé kvality vnímám já a jak odlišně je můžou vnímat ostatní, proč nemá smysl se srovnávat a jak vědomě pracovat se svýmu silnými stránkami
5. Akční plán: Nastínění skupinové strategie zlepšení komunikace týmu / zvýšení výkonu / atd.

4. fáze: Follow-up

Po workshopu založím všem účastníkům soukromé složky, kde získají komunikační manuál Lumina Learning, návod na rychločtení svého partnera, personalizované úkoly, články, edukační videa a materiály, které uznám za vhodné pro danou skupinu.

1. Silná sebereflexe plus jak mně vnímají ostatní
2. Identifikace pracovním preferencí, přístupů, silných a slabých stránek
3. Využívají všichni z týmu naplno svůj potenciál? Prázdné mezery vs. zbytečný tlak.
4. Jak respektovat a oceňovat protiklady a rozdíly lidí v týmu
5. Vyladění komunikace napříč týmem – emaily, telefonáty, instrukce, urgence, prosby
6. Efektivní řešení konfliktů v týmu pomocí typologického čtverce
7. Jaké věci stresují mě, jaké mé kolegy a jak s tím vědomě pracovat
8. a další dle potřeb týmu…

Dvoudenní workshopy (s profily)

Firemní, Počet osob max. 10, realizovatelné jak v českém, tak anglickém jazyce s možností osobně (v místě vaší firmy) nebo online (Zoom)

1. fáze: Příprava před workshopem

Online: 10 min/os

2. fáze: Vyplnění Lumina dotazníku

Písemně: 30 – 60 min/os

3. fáze: Workshop

Živě: 09:00 – 17:00 nebo online: 2x půlden 09:00 – 12:30

4. fáze: Individuální konzultace

Živě nebo online: 45 min/os

5. fáze: Rozšířený Follow-up

Písemně: 40 min/os

1. – 3. fáze: viz Jednodenní workhop

Příprava před workshopem, Vyplnění Lumina dotazníku, Workshop

4.fáze: Individuální konzultace

Ze zkušenosti vyplývá, že po prvním dni se profily účastníkům „uleží“ a vyvstávají otázky. Klienti chtějí probírat věci jak z pracovního, tak soukromého života. Na workshop tedy přímo navazuje den individuálních koučinků, kdy s každým, kdo projeví zájem, pracujeme cca 40 minut času. Témata jsou různorodá: problém s autentickým leadershipem, přílišná výbušnost, nedostatek empatie, špatný time – management, sklony k workoholismus, špatná práce s prioritami, nedostatečná motivace, osobní vztahy na pracovišti, atd.

5. fáze: Rozšířený písemný follow-up

Po workshopu a individuálních konzultacích všichni účastníci získají své soukromé online složky, kde jim uložím nejenom veškeré materiály z workshopu, ale i jejich vlastní document s osobním SMART cílem do dalšího období, který si stanovíme na koučinzích.

První den viz Jednodenní workshop. 

Příklady témat, která řešíme druhý den:
1. S určitými lidmi se nedokáži domluvit, už nevím, co mám dělat (konkrétní kolega, šéf).
2. Cítím se demotivovaný v práci a nevím proč.
3. Co bych mohl zlepšit na svém leadershipu.
4. Mám problém lidem říkat „ne“, hrnou se na mě jen samé povinnosti.
5. Na schůzkách skoro nemluvím, držím ze zpět, bojím se, že řeknu něco hloupého.
6. Jsem výbušný, často mě něco/někdo rozčílí, jednám impulzivně.
7. Nejsem schopný si udržet work-life balance, jsem přepracovaný.
8. Mám špatný time-management, neumím efektivně priorizovat a delegovat.
9. a další, které s pracovníkem rozklíčujeme…

Folow-up workshop (s profily)

Firemní, Počet osob max. 10, realizovatelné jak v českém, tak anglickém jazyce s možností osobně (v místě vaší firmy) nebo online (Zoom)

1. fáze: Příprava před workshopem

Online: 10 min/os

2. fáze: Follow-up workshop

Živě nebo online: 09:00 – 12:30

3. fáze: Kontrola akčního plánu

Písemně: 30 min/os

1. fáze: Příprava před workshopem

Stejně jako před začátkem workshopu, vedu s každým účastníkem 10min online hovor, kde si krátce zvalidujeme subjektivní pocit z týmového a individuálního progressu, a následně se soustředíme na přetrvávající slabá místa/komplikované interakce/atd, které jsou pro plný výkon týmu nutné změnit a přenastavit. Po sesbírání všech zpětných vazeb, vytvořím strukturu follow-upu, který mísí požadavky zadavatele s přáními týmu.

2. fáze: Follow-up workshop

1. Úspěchy a neúspěchy implementace všeho získaného z workshopu
2. Stávající stav vs Ideální stav spolupráce týmu: V rámci předem specifikovaného tématu, jak může tým využít jednotlivé silné stránek svých lidí, přesné kroky realizace, jak adaptovat své preference k dosažení společného cíle
3. Jasný akční plán v rámci daného tématu, pokrytí rizik a potenciální dopad na pracovníky/tým

3. fáze: Kontrola plnění akčního plánu

Po měsíci zašlu na všechny zúčastnění dotazník zhodnocení pokroku a identifikace dalších míst ke zlepšení, jež statisticky vyhodnotí úspěšnost celého programu a posune tým na další stupeň rozvoje.

Po realizaci workshopu (a individuálních konzultacích) zpracuji návrh konceptu rozvoje daného týmu, následně se online setkám na cca 30min se zadavatelem, vyslechnu jeho potřeby a společně naplánujeme obsah následujícího půldenního Follow-up workshopu. Ten se bude soustředit na kokrétní zadání a konkrétní téma. 

Příklady témat na workshop: 
1. Nastavení vedení porad v týmu
2. Identifikace individuální motivace a práce s ní na denodenní bázi
3. Jak dávat osobitou zpětnou vazbu, aby se opravdu něco změnilo
4. Způsoby zadávání a plánování práce tak, aby každý věděl, co má dělat
5. Autentický leadership, identifikace motivace jednotlivců v týmu
6. Komunikační problém dvou týmů, jenž úzce spolupracují
7. Řízení změny v týmu / ve společnosti
8. a další…

Interaktivní přednáška

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.

1. fáze: Návrh obsahu

Telefonicky nebo online: 30 min

2. fáze: Interaktivní přednáška

Živě nebo online: 60 – 120 min

3. fáze: Follow-up

Písemně: 30 min/os

1. fáze: Návrh obsahu

S organizátory si společně odsouhlasíme formu přednášky a témata, která přednáška pokryje. Účastníci tak mají jistotu, že se naučí přesně to, co chtějí a co je pro jejich profesi klíčové.

2. fáze: Interaktivní přednáška

Ihned po chytlavém úvodu (při kterém každý pochopí, že tady se určitě nudit nebude) se s účastníky vrhnu na specifikaci 4 komunikačních typů a 8 aspektů lidského chování. Naučíme se, jak rychle identifikovat kohokoliv v místnosti a jak se na jeho styl částečně adaptovat, aby komunikace probíhala hladce, efektivně, nekonfliktně. Vše je zakončeno opět silným závěrem. Účastníci odcházejí z přednášky nadšení, plni praktických tipů, které mohou okamžitě aplikovat.

3. fáze: Follow-up

Po přednášce zašlu přes organizátory doplňující materiály k probíraným tématům, které poprosím emailem rozdistribuovat mezi účastníky. 

1. Silná sebereflexe plus jak mně vnímají ostatní
2. Jak respektovat a oceňovat protiklady a rozdíly lidí kolem sebe
3. Vyladění komunikace – emaily, telefonáty, instrukce, urgence, prosby
4. Čtyři typy reakcí na různé stresové podněty
5. a další dle domluvy s organizátory…

Michaela Švingerová

HR Manager IDEAL automotive

Koučink Luminy pod vedením koučky Péti jednoznačně doporučuji! Péťa mi ukázala novou optiku, jak se na sebe a lidi kolem sebe dívat a jak docílit lepších vztahů. Jedná se opravdu o typologii, která neškatulkuje a největší ‘aha’ moment pro mě byl ten, že pořád podle sebe soudím Tebe. Lumina mě naučila lépe individuálně motivovat můj tým a respektovat své okolí. Díky Péťo za citlivý přístup i v těch těžších osobních tématech!

Podcast

Prezentační hurikán

Podcast Prezentační hurikán najdete také na Apple Podcast
Podcast prezentační hurikán najdete také na Spotify
Podcast Prezentační hurikán najdete také na YouTube kanále

Týdenní prezentační boost do vašeho e-mailu

Newsletter, který krok za krokem vybrousí Váš prezentační styl. Získejte svou pravidelnou dávku energie

Inspirujte se

Zůstaňme ve spojení

Spojme se na Facebooku
Spojme se na Instagramu
Spojme se na LinkedInu