Prezentace

Workshopy a individuální koučinky prezentačních a komunikačních dovedností

IT sektor, automotive, sales, marketing a další – vyslechnu požadavky vedoucího a všech účastníků a vytvořím týmový firemní workshop na míru. Nebo se budu věnovat jenom Vám samostatně, ať Vás čeká důležitá prezentace nebo chcete při jakékoliv prezentaci zazářit, společně to zvládneme!

Jak mé workshopy fungují nejlépe vyjádří ti, kteří se jich účastnili. Přečtěte si 130+ referencí na mém LinkedIn profilu nebo se podívejte na 40 zajímavých videoreferencí na mém YouTube kanále.

Individuální koučink

Soukromý i firemní, Počet osob 1, realizovatelné jak v českém, tak anglickém jazyce s možností osobně (v místě vaší firmy / u mě v kanceláři na Praze 9) nebo online (Zoom), cena 12 000 Kč živě nebo 10 000 Kč online (včetně DPH)

1. fáze: Příprava před koučinkem

Telefonicky: 10 min/os

2. fáze: Individuální koučink (1x – 3x)

Živě nebo online: Každý všední den 10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00

Profesní tip:  Ze zkušenosti doporučuji 3 navazující koučinky, které naplánujeme asi s týdenním rozestupem. Za tuto dobu garantuji, že zvládneme kompletně uchopit a změnit prezentační styl jedince. Jednorázová akce je pro klienta poměrně mentálně náročná a většinou nestihneme pokrýt vše, co by si prezentující přál. Zavolejte mi prosím a dle Vašeho záměru naplánujeme počet koučinků.

3. fáze: Follow-up po každém koučinku

Písemně: 30 min/os

1. fáze: Příprava před koučinkem

Během přípravného callu si vyslechnu daného člověka a společně si odsouhlasíme průběh následujícího koučinku. Účastník tak ví, do čeho jde a na koučink se těší, protože ví, že mu 100% pomůže.

2. fáze: Individuální koučink (1x – 3x)

Po úvodním seznámení nechávám klienta ihned odprezentovat to, na čem se při přípravném callu domluvíme a celý výstup nahrávám. Klient získává okamžitě instantní zpětnou vazbu, video si společně zanalyzujeme a následně trénujeme přesně to, co člověk potřebuje zlepšit, aby jeho prezentační styl a výkon byl 100 %. Při každém navazujícím koučinku jdeme více a více do hloubky, až se klient cítí při prezentování zcela přirozeně a sebejistě, s tím, že ví co dělá a proč to dělá. Po našich setkáních již klient nikdy nepřemýšlí o prezentování stejně.

3. fáze: Follow-up po každém koučinku

Po každém koučinku ukládám všechny materiály do účastníkovi soukromé složky, a to včetně veškerých video záznamů, checklistů, bonusových dokumentů, odkazů na články a edukační videa.

1. Příprava prezentace na konferenci či jakoukoliv důležitější akci
2. Celková zpětná vazba na prezentační styl a trénování do prezentační hvězdy
3. Strategie růstu Vašeho prezentačního JÁ (Váš GROWS model)
4. Ladění vizuálu, aby každý slajd dával celkově i samostatně smysl
5. Odstranění trémy, získání přirozeného sebevědomí při prezentování
6. Vedení porad, profesionální prezentování online
7. Přesvědčivé vystupování na kameru, natáčení videí
8. Prezentování boardu, vedení, šéfovi
9. a další…

PLUS: Všechna témata z jednodenního/dvoudenního workshopu.

Jednodenní workshopy

Firemní, Počet osob max.10, realizovatelné jak v českém, tak anglickém jazyce s možností osobně (v místě vaší firmy) nebo online (Zoom)

1. fáze: Přípravné cally

Online: 10 min/os

2. fáze: Workshop

Živě: 09:00 – 17:00 nebo online: 2x půlden 09:00 – 12:30

3. fáze: Finální Follow-up

Písemně: 30 min/os

1.fáze: Přípravné cally

Během přípravných callů vyslechnu každého člověka zvlášť a společně si odsouhlasíme témata, které workshop pokryje. Účastníci tak mají jistotu, že se naučí přesně to, co chtějí a co využijí ve své profesi.

2.fáze: Průběh workshopu

Během workshopu všichni účastníci 3krát až 5krát, samostatně i ve skupinkách, prezentují – z toho 2krát jsou jejich výstupy nahrávány na kameru a následně analyzovány. Během zpětné vazby se opíráme o prezentačně-komunikační typologii člověka, kterou účastníkům vysvětlím a dle několika testů se každý zařadí do jedné z kategoríí.

Celý den trénujeme, diskutujeme, nacvičujeme, ladíme. Prezentační pravidla jsou rovnou aplikována do praxe účastníků. Po každém vystoupení dostávají všichni jak hodnotný feedback celé skupiny, tak mé expertní zhodnocení. Progress účastníků na konci dne je markantní. 

3.fáze: Finální follow-up

Po workshopu všem účastníkům založím soukromé složky na Google discu, kde všichni dostanou veškerá svá videa, doplňující aktualizované materiály a hlavně sebereflexní dotazníky, které jim umožní vidět se očima svého publika. Dotazník po týdnu zkontroluji a zašlu celkové zhodnocení prezentačních dovedností celému týmu.

1. Prezentační typologie – Jak Vaše osobnost formuje Váš prezentační styl
2. Techniky přetvoření nervozity do sebevědomí (za každé situace)
3. Vědomá prezentační řeč těla aneb Vizualizační gesta jsou základ úspěchu
4. Jak efektivně pracovat na svém projevu – tipy a triky těch nejlepších řečníků
5. Správná tvorba slajdů dle účelu prezentace
6. Jak úspěšně komunikovat s odlišnými typy lidí a získat tak rychleji, co chcete
7. Volba správných silných a podprahových slov dle typologie publika
8. Síla psychologie prvního dojmu – Co se děje v prvních 7 vteřinách
9. V čem nám ego brání dobře prezentovat a jak prezentovat autenticky
10. Devět možností, jak správně odstartovat Vaší prezentaci
11. Sedm navazujících bloků správně eskalující struktury jakékoliv prezentace
12. Rozdíly online a offline prezentace – co změnit a co zanechat?
13. Jak pohotově reagovat na eskalaci, útočné otázky a námitky po prezentaci
14. Jak vzbudit pozornost diváků každých 5/10/20 minut a udržet ji až do konce
15. Tři způsoby, jak připravit svou prezentaci
16. Time management prezentace – Mějte čas pod kontrolou
17. Elevator pitch (představení své práce), která nadchne každého
18. a další dle osobitých potřeb účastníků…

Dvoudenní workshopy

Firemní, Počet osob max.10, realizovatelné jak v českém, tak anglickém jazyce s možností osobně (v místě vaší firmy) nebo online (Zoom)

1. fáze: Přípravné cally

Online: 10 min/os

2. fáze: Workshop první den

Živě: 09:00 – 17:00 NEBO Online: 2x půlden 09:00 – 12:30

3. fáze: Úkoly a příprava na další den

Písemně: 60 min/os

4. fáze: Workshop druhý den

Živě: 09:00 – 17:00 NEBO Online: 2x půlden 09:00 – 12:30

5. fáze: Finální Follow-up

Písemně: 30 min/os

1. – 2. fáze: viz Jednodenní workshop

Přípravné on-line cally, celodenní workshop

3. fáze: Úkoly a příprava na další den

Na konci prvního dne dostávají účastníci úkoly jako přípravu na druhý workshopový den. Jeden z úkolů je např. vytvoření prezentace na specifické téma se slajdy se zapojením flipchartu. Další je např. veřejný závazek každého účastníka ke 3 věcem, na kterých bude další den pracovat, atd.

4. fáze: Workshop druhý den

První den se většinou soustředíme na prezentační styl jako takový, druhý den již věnujeme velkou část školení práci s vizuálem, designu slajdů, práci s grafy, tabulkami, diagramy. Výstupy jsou opět nahrávány a účastníci dostávájí zpětnou vazbu na zakomponování všeho, co se naučili první den, plus na vizuál slajdů a práci s flipchartem. Dále pracujeme s hlasem, intonací a emocemi. I v osobnostním zmapování jdeme více na dřeň a detailně si popíšeme individuální spouštěče a projevy stresu (jak při prezentaci, tak v soukromém a pracovním životě), jejich metody uklidnění a každý si vypracuje svůj GROWS model = akční strategii k odstranění svého aktuálního komunikačního problému.

5. fáze: Finální follow-up

Každý získá seznam individuálních tipů na zlepšení svého prezentačního stylu, doplňující materiály, sebereflexní dotazník pro pokročilé, odkazy na edukační videa, články, příručky a prezentační manuály. Opět po týdnu zašlu celé skupině vyhodnocení dotazníků a další doporučené kroky.

První den viz Jednodenní workshop.
Druhý den:

1. Jak designovat slajdy, aby splnily na schůzkách svůj účel
2. Efektivní práce s grafy, tabulkami, diagramy, čísly
3. Zpětná vazba a společná tvorba aktuálních slajdů
4. Kdy a jak správně zakomponovat na schůzkách flipchart/popisovací tabuli
5. Práce s hlasem, dynamikou a emocemi při projevu
6. Pět přesvědčovacích strategií při prezentování
7. Jak jednoduše vysvětlit složitou a komplexní myšlenku
8. Priorizace informací – 5 metod vysvětlení komplikovaných procesů
9. Jaké informace jsou pro protistranu (i)relevantní?
10. Jak moc do detailu jít, aby to nebylo málo ani moc
11. Osobnostní typologie do hloubky – Co Vás motivuje, jak plánujete, jak přistupujete k úkolům
12. Prezentační GROWS Model – Strategie růstu Vašeho prezentačního JÁ
13. a další dle potřeb účastníků…

Interaktivní přednáška

Firemní, 15 – 50 osob, v češtině nebo angličtině, realizováno živě (v místě firmy), nebo on-line přes Zoom

1. fáze: Návrh obsahu

Telefonicky nebo online: 30 min

2. fáze: Interaktivní přednáška

Živě nebo online: 60 – 120 min.

3. fáze: Follow-up

Písemně: 30 min/os

1. fáze: Návrh obsahu

S organizátory si společně odsouhlasíme formu přednášky a témata, která přednáška pokryje. Účastníci tak mají jistotu, že se naučí přesně to, co chtějí a co je pro jejich profesi klíčové.

2.fáze: Interaktivní přednáška

Ihned poté, co rozhýbu účastníky interaktivním úkolem (při kterém pochopí, že tady se určitě nudit nebudou), se zaměříme na autentickou sebevědomou řeč těla od hlavy až k patě a sílu prvního dojmu. Společně natrénujeme druhy prezentačních gest, rozdíly prezentování offline a online a popíšeme si 4 kategorie prvního dojmu a psychologii za nimi skrytou. Vše je zakončeno opět silným závěrem. Účastníci odcházejí z přednášky nadšení, plni praktických tipů, které mohou okamžitě aplikovat.

3.fáze: Follow-up

Po přednášce zašlu přes organizátory doplňující materiály k probíraným tématům, které poprosím emailem rozdistribuovat mezi účastníky.

1. Vědomá prezentační řeč těla aneb Vizualizační gesta jsou základ úspěchu
2. Síla psychologie prvního dojmu – Co se děje v prvních 7 vteřinách
3. Techniky přetvoření nervozity do sebevědomí (za každé situace)
4. Elevator pitch (představení své práce), která nadchne každého
5. a další dle domluvy s organizátory…

Videoreference

Hodnocení od klientů

Lukáš Eder

Business & Content development Manager ve společnosti First Class

Petra byla první, na koho jsem si v rámci prezentačních dovedností vzpomněl. Prezentace jsou pro mě velmi důležité. Jestli chcete vědět, jaké gesta máte používat a jaká naopak ne, jděte za ní. Petra Vás nenechá sedět na židli a předá Vám cenné know-how. Petra je člověk na správném místě!

Reference

Hodnocení od klientů

Chcete zaslat individuální nabídku? Napište mi.

Podcast

Prezentační hurikán

Podcast Prezentační hurikán najdete také na Apple Podcast
Podcast prezentační hurikán najdete také na Spotify
Podcast Prezentační hurikán najdete také na YouTube kanále

Týdenní prezentační boost do vašeho e-mailu

Newsletter, který krok za krokem vybrousí Váš prezentační styl. Získejte svou pravidelnou dávku energie

Inspirujte se

Zůstaňme ve spojení

Spojme se na Facebooku
Spojme se na Instagramu
Spojme se na LinkedInu